Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że Stowarzyszenie POSTIS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat.

Informujemy, że Stowarzyszenie POSTIS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat. Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne przed zakażeniem COVID-19 i zarażaniem innych osób w przestrzeni publicznej, przede wszystkim poprzez zapewnienie im tymczasowego mieszkania. Pomoc bezdomnym będzie udzielana co najmniej do 15 marca 2022 r.

Stowarzyszenie POSTIS realizuje w/w wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze – III edycja”

 

Program pomocy polega na opłaceniu osobie uprawnionej tymczasowego mieszkania (stancji) na okres 2 miesięcy, zakupie żywności i środków higieny osobistej w formie e-kodu do sklepu oraz wsparciu psychologa i wolontariusza w formie e-porady. Proponowane wsparcie ma charakter wyłącznie doraźny i nie jest programem wychodzenia z bezdomności.

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w kraju i możliwość wsparcia w projekcie byłych więźniów, którzy opuścili jednostki penitencjarne w czasie ostatnich 2 lat Stowarzyszenie POSTIS może objąć wsparciem również młodych bezdomnych byłych więźniów przebywających w województwie lubelskim.

 

Ponadto Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej rozpoczęło pilotaż projektu Nowa droga 2.0 dotyczącego promocji legalnego zatrudniania wśród byłych więźniów. Pilotaż będzie realizowany co najmniej do połowy 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób odbywających karę pozbawienia wolności w podjęciu legalnego zatrudnienia bezpośrednio po opuszczeniu więzienia w oparciu o doświadczenie zdobyte w jednostkach penitencjarnych. Projekt jest skierowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności (mężczyzn i kobiet) w jednostkach penitencjarnych, które w tym czasie pracowały, pracują lub/i szkoliły się lub szkolą się i chcą podjąć legalne zatrudnienie po opuszczeniu więzienia.

 

Stowarzyszenie w ramach projektu Nowa droga 2.0 wspiera byłych więźniów m.in. z województwa lubelskiego w zakresie pomocy w znalezieniu legalnej pracy, pomocy psychologiczno-prawnej oraz rzeczowej po podjęciu zatrudnienia.

 

Osoby zainteresowane wsparciem powinny zarejestrować się w Stowarzyszeniu POSTIS pod nr telefonu: 501 249 716

Wszystkich informacji o projektach udziela biuro Stowarzyszenia 81 524 39 66 lub mail: biuro@postis.pl