Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że Stowarzyszenie Natanaelum z Lublina w okresie od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2023 realizuje projekt „Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Natanaelum z Lublina w okresie od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2023 realizuje projekt „Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia osób na terenie województwa lubelskiego.

Projekt jest adresowany do osób zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego z następujących grup: osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności LUB osób doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia LUB osób biernych zawodowo z powodu choroby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przebywały na zwolnieniu lekarskim łącznie 182 dni.

W projekcie przewidziano kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia obejmujące m.in. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencyjne.

Wszelkie informacje na temat projektu dostępne są pod numerem tel. 604-812-922 oraz mailowo: projekt.natanaelum@gmail.com