Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że od dnia 1.10.2023 r., w ramach trwałości projektu, realizowane są następujące usługi społeczne

Informujemy, że od dnia 1.10.2023 r., w ramach trwałości projektu, realizowane są następujące usługi społeczne:
Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
Terapie
Poradnictwo psychiatryczne dla osób dorosłych
Poradnictwo dietetyczne
Poradnictwo logopedyczne
Klub Aktywności Lokalnej
Wsparcie osób niepełnosprawnych
Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerami telefonów: 726 702 600 oraz 726 702 607