Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO.

Informujemy, że od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO. 

W ramach projektu można uzyskać całodobowe, profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami. Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne centrum, udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Dostępni specjaliści:

psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent żywienia.

Wsparcie udzielane jest poprzez:

  • bezpłatny, całodobowy telefon 800 70 2222
  • czat
  • e-mail porady@centrumwsparcia.pl
  • spotkania ze specjalistami, po uprzednim umówieniu i kwalifikacji
  • sesje terapeutyczne, po uprzednim umówieniu i kwalifikacji

Więcej informacji na stronie www.centrumwsparcia.pl