Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy że na stronie www.rops.lubelskie.pl został zamieszczony cykl wykładów z zakresu problematyki FAS/FASD

Informujemy że na stronie www.rops.lubelskie.pl został zamieszczony cykl wykładów z zakresu problematyki FAS/FASD. Zachęcamy zainteresowane osoby do oglądania i pobierania.

https://rops.lubelskie.pl/category/aktualnosci-punkt-fas/