Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że IT Consulting Sp. z o.o. oraz Instytut Europejski Pro Civium – Fundacja realizują na terenie województwa Lubelskiego projekt pn. „Lubelski Program Aktywizacji”. W ramach projektu realizowane są m. im. szkolenia i staże.

Informujemy, że IT Consulting Sp. z o.o. oraz Instytut Europejski Pro Civium – Fundacja realizują na terenie województwa Lubelskiego projekt pn. „Lubelski Program Aktywizacji”. W ramach projektu realizowane są m. im. szkolenia i staże. Wszelkie informacje i szczegóły dostępne są pod numerem tel. 518 585 174, a także w siedzibie projektu przy ul. Beskidzka 51A, 20-869 Lublin, e-mail: instytut.procivium@gmail.com

Celem głównym projektu „Lubelski Program Aktywizacji” nr FELU.09.04-IP.02-0068/23 jest podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 55 osób dorosłych (44K i 11M), w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnością, pozostających bez zatrudnienia długotrwale, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na obszarze powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i lubartowskiego w woj. Lubelskim, skutkująca uzyskaniem kwalifikacji przez minimum 44 osoby (36K i 8M) oraz faktycznym podjęciem zatrudnienia przez minimum 14 osób (12K i 2M), dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie, dopasowanych indywidualnie do potrzeb odbiorczyń/odbiorców.