Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z Rehabilitacji w warunkach domowych w ramach świadczeń NFZ

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z Rehabilitacji w warunkach domowych w ramach świadczeń NFZ. Z zabiegów mogą skorzystać osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Rehabilitacja jest świadczona w miejscu pobytu chorego na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty posiadającego kontrakt z NFZ.

Wszelkich informacji udziela telefonicznie Jarosław Rosiński, fizjoterapeuta 506 237 994

Gabinet: ul. Lubelska 3, 24-320 Poniatowa