Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że Fundacja Dobrej Rady prowadzi telefoniczną pomoc prawną i psychologiczną dla wolontariuszy pomagających uchodźcom z Ukrainy. 

Informujemy, że Fundacja Dobrej Rady prowadzi telefoniczną pomoc prawną i psychologiczną dla wolontariuszy pomagających uchodźcom z Ukrainy. 

psycholog 505 397 265 (dyżur całodobowy)

prawnik 797 321 090 (poniedziałek – piątek, godz. 8.30 – 16.30 )

Telefony czynne są do końca czerwca.