Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że do 27 grudnia 2021 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zbiera opinie na temat instrumentów wypracowanych w ramach projektu PO WER

Informujemy, że do 27 grudnia 2021 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zbiera opinie na temat instrumentów wypracowanych w ramach projektu PO WER w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ocenie ankietowej podlegają:

 • Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością
 • Standard funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Budżet Osobisty
 • Bezpieczna Przyszłość – fundusze powiernicze
 • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)
 • Asysta prawna jako element wspieranego podejmowania decyzji
 • Mobilny doradca włączenia społecznego

Zaproszeni do wypełnienia ankiety to w szczególności:

 • pracownicy samorządowi
 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby z otoczenia będące lub niebędące członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością
 • asystenci osobiści osób z niepełnosprawnością
 • reprezentanci III sektora
 • pracownicy WTZ
 • pracownicy nauki oraz eksperci w dziedzinie ww. instrumentów

Ankieta dostępna jest pod adresem:

http://wlaczeniespoleczne.pl/platforma-konsultacyjna