Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy o zmianie terminu i miejsca spotkania w Klubie Aktywności Lokalnej: z dnia 13.06.2023 r. na 12.06.2023 r. Aktualne miejsce spotkania CKFiS w Bełżycach przy ul. Zamkowej 47 (godziny pozostają bez zmian tj. 17.00 – 20.00).

Informujemy o zmianie terminu i miejsca spotkania w Klubie Aktywności Lokalnej: z dnia 13.06.2023 r. na 12.06.2023 r. Aktualne miejsce spotkania CKFiS w Bełżycach przy ul. Zamkowej 47 (godziny pozostają bez zmian tj. 17.00 – 20.00).