Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy o zmianie miejsca realizacji usługi społecznej Kluba Aktywności Lokalnej w dniu  23.01.2023 r.

Informujemy o zmianie miejsca realizacji usługi społecznej Kluba Aktywności Lokalnej w dniu  23.01.2023 r. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Razem dla Bełżyc, Ks. Bp. Tomasza Wilczyńskiego 7, Bełżyce. Godziny pozostają be zmian.

Zaktualizowany harmonogram Usług Społecznych do pobrania TUTAJ