Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy o zmianach w harmonogramie realizacji usługi społecznej Klub Aktywności Lokalnej

Informujemy o zmianach w harmonogramie realizacji usługi społecznej Klub Aktywności Lokalnej w listopadzie:
1. Odwołane jest spotkanie z dnia 19.11.2021r. 

2. Zmiana terminu spotkania z 26.11.2021r. na 25.11.2021r. oraz miejsca spotkania – na siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach, ul. ks. bp Wilczyńskiego 7.