Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy o zmianach w harmonogramie realizacji usług społecznych na lipiec 2022

Informujemy o zmianach w harmonogramie realizacji usług społecznych na lipiec. Usługa społeczna Indywidualne poradnictwo psychiatryczne –  przeniesiona z 11.07.2022 r. na 4.07.2022 r. w niezmienionych godzinach 11.00 – 14.00.

Harmonogram do pobrania TUTAJ