Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informacje dotyczące legalnego pobytu obywateli Ukrainy (także w języku ukraińskim) dostępne są na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Informujemy,  że informacje dotyczące legalnego pobytu obywateli Ukrainy (także w języku ukraińskim) dostępne są na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/legalny-pobyt-obywateli-ukrainy-w-polsce-informacje?fbclid=IwAR3PASBZ7dmNX_Pc4g1erjCmt-7Sy38Som9LfdBy3uIkHq9mZ3TbiYQIOO4 

oraz na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina