Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informacja o żywności z PCK

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach prowadzi kwalifikację do otrzymania żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023. Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do CUS Bełżyce, ul. Fabryczna 2B, 1 piętro.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

– 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Celem ustalenia sytuacji dochodowej prosimy o zabranie dokumentów o dochodach za ostatni miesiąc np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, decyzję, odcinek o świadczeniu rentowym lub emerytalnym, nakaz płatniczy podatku rolnego.

Wnioski dostępne są w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2B, 24-200 Bełżyce.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni pod nr telefonu: 81 517 24 68 wew. 25 lub 785 788 838 lub 785 788 748.