Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – ogłaszamy nabór uczestników do Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Usługa społeczna INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach usługi społecznej oferujemy:
– uczestnictwo w indywidualnych usługach poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;
– uwzględnienie w tematyce indywidualnego poradnictwa psychologicznego min: umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, emocjami oraz sytuacjami trudnymi;
– korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się od dnia 06 września 2021 r od godz. 8.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24 68, wew. 34, tel. komórkowy 601 089 114.