Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Harmonogram realizacji usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

W  ramach projektu  nr POWR.02.08.00-00-0045/20 ,,Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Usługi realizowane są: w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b,
1 piętro; w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu (usługa mobilna) na terenie gminy Bełżyce; w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.

Usługa społecznaGodziny realizacjiDzień tygodnia
Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych10.00 – 14.00   14.00 – 18.00poniedziałek
Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa i Terapia dla rodzin 14.00 – 18.00wtorek
Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa i Terapia dla rodzin12.00 – 16.00środa
Mediacje rodzinne16.00 – 18.00środa
Indywidualne poradnictwo dietetyczne15.00 – 18.00czwartek
Indywidualne poradnictwo logopedyczne13.00 – 18.00piątek

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usług społecznych odbywa się  w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych  w Bełżycach. Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34.