Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Grudzień dni wolne od pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora CUS w Bełżycach z dnia 6 grudnia 2021 r. ustalono
24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Bełżycach.

W związku z tym w dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. Centrum Usług Społecznych
w Bełżycach będzie nieczynne.