Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Gmina Bełżyce informuje, że podjęto działania zmierzające do diagnozy potrzeb realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II

Rozeznanie potrzeb w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II

Gmina Bełżyce informuje, że podjęto działania zmierzające do diagnozy potrzeb realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez poprawę bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych realizowana będzie poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” jako dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającymi z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, a którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Bełżycach. Prosimy o kontakt telefoniczny 81 517 24 68 wew. 35  lub 726 702 605 oraz mailowy mmorek@cusbelzyce.pl do dnia 16 stycznia 2023r.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Magdalena Morek, Organizator Społeczności Lokalnej.