Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Fundacja Heros zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnościami, obecnie prowadzi projekt skierowany do studentów studiów dziennych, zaocznych oraz podyplomowych oraz doktorantów oraz absolwentów studiów wyższych.

Fundacja Heros zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnościami, obecnie prowadzi projekt skierowany do studentów studiów dziennych, zaocznych oraz podyplomowych oraz doktorantów oraz absolwentów studiów wyższych . W ramach projektu „Absolwent w drodze do kariery!” Fundacja oferuje możliwość wsparcia m.in. w postaci szkoleń, staży, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy.

Osobą do kontaktu jest: 

Anna Łobejko-Litkowiec
tel.: 735-398-798
email: anna.lobejko-litkowiec@fundacjaheros.org

Fundacja HEROS
ul. Z. Krasińskiego 2/22, 20-709 Lublin
email: fundacja@fundacjaheros.org