Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Dodatek osłonowy – aktualizacja 22.01.2024

Dodatek osłonowy 2024

Załącznik 1 – Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Załącznik 2 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie