Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 DOBRY START 300+ – POMOC W ZAŁOŻENIU PROFILU PUE ZUS

23 września (czwartek) 2021r. eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pełnić dyżur w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach. W godzinach 10.00-14.00 będą pomagać wszystkim chętnym w założeniu profilu PUE ZUS, który jest niezbędny do złożenia wniosku o świadczenie Dobry Strat 300+.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b, 1 piętro.
23.09.2021r. w godzinach 10:00 – 14:00
ul. Fabryczna 2b, 1 piętro