Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy – nowe numery kont.

Poniżej podajemy numer konta, na które można wpłacać darowiznę na rzecz osób z Ukrainy przebywających na terenie gminy Bełżyce.

Gmina Bełżyce:

PL 24 8733 0009 0016 3864 2000 0080

dla wpłat z zagranicy

PL 24 8733 0009 0016 3864 2000 0080 SWIFT POLUPLPR

Z dopiskiem:

„Darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy w szczególności dzieciom, przebywającym na terenie Gminy Bełżyce”