Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Centrum Usług Społecznych w Bełżycach informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2024/2025.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz o ustalenie prawa do specjalnego, zasiłku opiekuńczego.

Wnioski można składać w formie:

  • elektronicznej od 1 lipca 2024 r.
  • papierowej (tradycyjnej) od 1 sierpnia 2024 r.

Szczegółowych Informacji udziela Zespół ds. Obsługi Świadczeń, tel. 81 517 24 68 wew. 22 lub 23.

Obowiązujące wzory wniosków do pobrania znajdują się TUTAJ.