Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Centrum Usług Społecznych w Bełżycach informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 tj.  od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w formie papierowej są przyjmowane od 01-08-2023 r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Bełżycach.

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. obsługi świadczeń tel. 81-517-24-68 wew. 22,23.

Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Bełżycach w zakładce druki do pobrania https://cusbelzyce.pl/pliki-do-pobrania