Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Zarządzenia

Strona Główna 9 RODO 9 Kategoria: Zarządzenia

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZARZADZENIE W SPRAWIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁŻYCACH

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie: rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...