Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ubiegającego się o Kartę Dużej Rodziny w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach (Archiwalne)

Klauzula informacyjnadotycząca przetwarzania danych osobowych ubiegającego sięo Kartę Dużej Rodzinyw Centrum Usług Społecznych w Bełżycach Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o Kartę Dużej Rodziny w Centrum Usług Społecznych...