Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Osoby, które we wrześniu 2022 roku złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszone są o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zmiany decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na II półrocze (okres styczeń – czerwiec 2023 r.)

Osoby, które we wrześniu 2022 roku złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszone są o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zmiany decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na II półrocze (okres styczeń – czerwiec 2023 r.)

Osoby, które we wrześniu 2022 roku złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszone są o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zmiany decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na II półrocze (okres styczeń – czerwiec 2023 r.) Druki...
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, zaprasza osoby rozważające otworzenie własnej działalności gospodarczej na seminarium „Dotacje dla przedsiębiorczych”

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, zaprasza osoby rozważające otworzenie własnej działalności gospodarczej na seminarium „Dotacje dla przedsiębiorczych”

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, zaprasza osoby rozważające otworzenie własnej działalności gospodarczej na seminarium „Dotacje dla przedsiębiorczych”, które odbędzie się w dniu 23.02.2023 r. o godzinie 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach ( sala klubowa) ul....