Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu modyfikacji istniejących oraz nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami (w tym rehabilitacji społecznej), zapewniających możliwość ich niezależnego życia.

Pełny opis oraz formularze kontaktowe dostępne są pod linkiem https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rRjoqvVLgkCwNJ8bcOZfmkGvkhFHN5RBmBH4uBeBvpZUQzRNNlQ2VUxBM0hWVUI0NFNUQVdJOTBUSS4u