Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie lubelskim (projekt)

Przekazujemy informację od Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach informuje, że dysponuje środkami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy. Aktualnie realizowany jest projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (II)” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu, osoby zakwalifikowane mogą skorzystać ze staży zawodowych oraz szkoleń zawodowych . Możliwe jest także refundacja części wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych. Osoby, które mają pomysł na otwarcie własnej firmy mogą uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach (ul. Lubelska 8, Bełżyce) pod nr tel. 81 517 37 70.