Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Informujemy, że wnioski na stypendium szkolne można składać w okresie od 01-09-2022 do 15-09-2022 w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach na ulicy Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce w godzinach od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji na stronie >> STYPENDIA SZKOLNE